Beykoz Falcı

Beykoz Falcı: Doğanın Güzelliklerinde Sembolik Yolculuk

Beykoz, İstanbul'un gözde semtlerinden biri, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda mistik ve sembolik bir atmosferiyle de dikkat çeker. Beykoz falcıları, bu semtin enerjisini kullanarak doğanın güzelliklerinde sembolik bir yolculuk sunan özel kişilerdir. Beykoz falcı kelimesini açıklayarak, semtin mistik dünyasına bir adım atmaya hazır olun.

Beykoz Falcı Nedir?

Beykoz falcısı, doğanın ritimlerini ve sembollerini kullanarak geleceği okuma konusunda uzmanlaşmış bir kişidir. Astroloji, tarot, kahve falı ve el falı gibi farklı yöntemleri kullanarak müşterilere rehberlik eder. Beykoz'un mistik atmosferini içselleştirmiş falcılar, semtin tarihine ve enerjisine uyumlu bir şekilde çalışırlar.

Beykoz Falcısının Görevleri:

 1. Doğanın Sembollerini Okuma: Beykoz falcıları, doğanın sembollerini ve enerjisini anlama konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Bu semboller, astroloji haritaları, tarot kartları veya kahve telvesindeki şekiller olabilir.

 2. Geleceği Tahmin Etme: Beykoz falcıları, müşterilere gelecekleri hakkında bilgi verme amacı güderler. Sembolik dil ve doğanın izin verdiği rehberlikle, müşterilere netlik kazandırırlar.

 3. Sembolik Anlamları Açıklama: Falcılar, kullandıkları sembollerin derin anlamlarını müşterilere anlatarak, geçmişin bilgelikleri ve sembolizmin zengin dünyasını paylaşırlar.

 4. Moral Desteği Sağlama: Beykoz falcıları, sadece gelecek tahminleri yapmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilere moral destek sağlarlar. Zorlu zamanlarda rehberlik eder, olumlu enerjiyi artırmaya çalışırlar.

Beykoz Falcısının Bilgisi ve Uzmanlığı:

Beykoz falcıları, genellikle uzun yıllara dayanan deneyimlere ve derin bilgiye sahip kişilerdir. Astroloji, tarot, kahve falı gibi farklı alanlara hakim olan falcılar, semtin enerjisini doğru bir şekilde yorumlama konusunda uzmanlaşmışlardır.

Beykoz Falcısı ve Semt Kültürü:

Beykoz falcıları, semtin zengin kültür ve tarihine saygı gösterirler. Semtin atmosferini içselleştirmiş falcılar, müşterilere hem geçmişin gizemini hem de doğanın güzelliklerini bir arada sunarlar.

Beykoz Falcısı ve Doğa ile İlişki:

Beykoz, doğal güzellikleriyle ünlü bir semttir ve bu doğa ile iç içe yaşayan falcılar, doğanın enerjisiyle güçlenirler. Bu ilişki, falcıların sembolik anlamları daha derinlemesine anlamalarına ve müşterilere daha etkili rehberlik sağlamalarına yardımcı olur.

Beykoz Falcısı ve Müşteri İlişkileri:

Beykoz falcıları, müşteri ilişkilerinde özel bir yetenek sergilerler. Samimi, içten ve anlayışlı bir yaklaşımla müşterilere rehberlik ederler. Müşterilerin duygusal ihtiyaçlarına önem verir ve onlarla derin bağlar kurarlar.

Beykoz Falcısı ve Toplumsal Katkı:

Beykoz falcıları, sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de bir katkı sağlamaya odaklanırlar. Semtteki etkinliklere katılır, semtin enerjisini olumlu bir şekilde etkilemeye çalışırlar.

Sonuç olarak:

Beykoz falcısı, semtin mistik ve doğal atmosferini yorumlama konusunda uzmanlaşmış, sembolik bir rehberdir. Geleceği tahmin etme konusundaki yetenekleri, doğanın sembollerini anlama kabiliyeti ve müşteri ilişkilerindeki ustalığı ile Beykoz falcısı, semtin enerjisini doğru bir şekilde temsil eden önemli bir figürdür. Ancak, bu mistik deneyimi sadece eğlence ve rehberlik amaçlı olarak değerlendirmek, Beykoz falcısının sunduğu bilgeliği anlamanın ve değerlendirmenin en sağlıklı yolu olacaktır.

Beykoz Falcı: Doğanın Sembolik Dilini Anlamak

Beykoz, İstanbul'un eşsiz güzellikleriyle öne çıkan bir semttir. Bu semt, sadece tarih ve doğa ile değil, aynı zamanda mistik ve sembolik bir atmosferle de anılır. Beykoz falcıları, doğanın sembollerini okuma konusunda uzmanlaşmış, semtin enerjisini ve doğasını anlamak için özel bir yetenekle donatılmış kişilerdir. Bu makalede, Beykoz falcılarının kim olduğunu, görevlerini, neler yaptıklarını ve hangi fallara baktıklarını keşfedeceğiz.

Beykoz Falcı Nedir?

Beykoz falcısı, semtin mistik atmosferini ve doğasını anlama amacı güden, sembolik dili kullanarak geleceği okuma konusunda uzmanlaşmış bir kişidir. Bu kişiler, genellikle astroloji, tarot, kahve falı, el falı gibi farklı yöntemleri kullanarak müşterilere rehberlik ederler. Beykoz falcıları, semtin enerjisini içselleştirmiş ve doğanın sembollerini yorumlama konusunda derin bir bilgiye sahip olan özel kişilerdir.

Beykoz Falcısının Görevleri:

 1. Doğanın Sembollerini Yorumlama: Beykoz falcıları, doğanın sembollerini ve enerjisini okuma konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Astroloji haritaları, tarot kartları, kahve telvesi veya el çizgileri gibi sembollerle çalışarak, müşterilere rehberlik ederler.

 2. Geleceği Tahmin Etme: Beykoz falcıları, müşterilere gelecekleri hakkında bilgi verme amacı güderler. Sembolik dil ve doğanın izin verdiği rehberlikle, müşterilere geleceklerini daha net bir şekilde anlatırlar.

 3. Sembolik Anlamları Açıklama: Falcılar, kullandıkları sembollerin derin anlamlarını müşterilere aktararak, sembolizmin zengin dünyasını paylaşırlar. Her sembolün kendine özgü bir anlamı olduğunu anlamak, falcıların işinin temelini oluşturur.

 4. Moral Desteği Sağlama: Beykoz falcıları, sadece gelecek tahminleri yapmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilere moral destek sağlarlar. Zorlu zamanlarda rehberlik eder, olumlu enerjiyi artırmaya çalışırlar.

Beykoz Falcısının Yaptıkları:

 1. Astrolojik Harita Analizi: Beykoz falcıları, müşterilerin doğum tarihlerine dayalı astrolojik harita analizleri yapabilirler. Bu analizler, müşterinin kişilik özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri ve gelecekteki potansiyel olaylar hakkında bilgi sağlar.

 2. Tarot Kartlarıyla Fal Bakma: Tarot kartları, sembollerle dolu bir kart destesidir ve Beykoz falcıları, bu kartları kullanarak müşterilere gelecekleri hakkında bilgi verirler. Her kartın farklı bir anlamı vardır ve falcılar, kartların kombinasyonlarına dikkat ederek detaylı ve kişiselleştirilmiş yorumlar yaparlar.

 3. Kahve Falı Bakma: Beykoz falcıları, kahve telvesi üzerindeki şekilleri okuyarak müşterilere rehberlik ederler. Kahve falı, sembollerin rastlantısallığına dayanır ve falcılar, bu sembollerin müşterinin yaşamına dair mesajlar içerdiğine inanırlar.

 4. El Falı İnceleme: El falı, el çizgilerini inceleyerek geleceği tahmin etme yöntemidir. Beykoz falcıları, müşterinin avuç içindeki çizgileri ve şekilleri analiz ederek kişisel özelliklerini ve gelecekteki potansiyel olayları belirlemeye çalışırlar.

Hangi Fallara Bakarlar?

Beykoz falcıları genellikle çeşitli fallara bakabilirler. Bunlar arasında:

 1. Astroloji Falları: Astrolojik haritalar üzerinden müşterilere kişisel analizler ve gelecek tahminleri yapma.

 2. Tarot Falları: Tarot kartları kullanarak sembollerle dolu kartlar aracılığıyla müşterilere rehberlik etme.

 3. Kahve Falı: Kahve telvesi üzerindeki şekilleri okuyarak gelecek hakkında bilgi verme.

 4. El Falı: El çizgilerini inceleyerek müşterilere kişisel analizler ve gelecek tahminleri yapma.

Beykoz falcıları, genellikle bu farklı falları kullanarak müşterilere daha kapsamlı ve çeşitli bir bakış açısı sunarlar.

Beykoz falcıları, semtin doğal güzellikleri ve mistik atmosferi ile iç içe çalışarak müşterilere sembolik bir yolculuk sunan özel kişilerdir. Doğanın sembollerini anlama, geleceği tahmin etme ve moral destek sağlama gibi görevleriyle, Beykoz falcıları semtin enerjisini doğru bir şekilde yorumlayarak müşterilere değerli rehberlikler sunarlar. Ancak, falcılığı sadece eğlence ve rehberlik amaçlı olarak değerlendirmek, bu özel yeteneklere duyulan saygının bir göstergesi olacaktır.

Beykoz Falcıları ve Doğayla Uyum:

Beykoz falcıları, semtin doğal güzellikleriyle derin bir bağ kurarlar. Doğanın döngüleri, mevsimlerin değişimi ve çevresel faktörler, falcılara semboller ve mesajlar sunar. Bu doğal uyum, Beykoz falcılarının sembolizmi daha derinlemesine anlamalarına ve müşterilere daha bütünlük kazandırmalarına yardımcı olur.

Beykoz Falcıları ve Mistik Sanat:

Beykoz falcıları, falcılığı sadece bir meslek olarak değil, aynı zamanda bir sanat olarak görürler. Mistik sanatlar, sembollerin yaratıcı bir şekilde yorumlanmasını gerektirir. Beykoz falcıları, müşterilerine özgün, yaratıcı ve kişiselleştirilmiş fal yorumları sunarak bu mistik sanatı icra ederler.

Beykoz Falcıları ve Toplumsal Rol:

Beykoz falcıları, toplumlarında önemli bir rol oynarlar. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde, insanların yaşamlarına anlam katarlar. Toplumlarında bir destek ve rehber olarak görülen Beykoz falcıları, insanların zorlu zamanlarında bir ışık kaynağı olabilirler.

Beykoz Falcıları ve Toplumsal Bağlamda Değişim:

Beykoz falcıları, toplumsal değişim ve evrimin bir parçası olarak gördükleri bilgeliklerini paylaşırlar. İnsanların yaşamlarındaki değişikliklere duyarlılık gösterirler ve müşterilere bu değişimlere nasıl uyum sağlayacakları konusunda rehberlik ederler.

Beykoz Falcıları ve İnsan İlişkileri:

Falcılar, müşteri ilişkilerinde özenli ve anlayışlı bir yaklaşım sergilerler. Müşterilerin duygusal ihtiyaçlarına duyarlılık gösterir ve onları anlamak için empati kullanırlar. Bu, güven duygusunu pekiştirir ve müşterilerle daha sağlam bağlar kurmalarına olanak tanır.

Beykoz Falcıları ve Ahlaki Sorumluluk:

Beykoz falcıları, doğru ve etik bir şekilde çalışma sorumluluğunu taşırlar. Müşterilere sundukları bilgilerde dürüst ve şeffaf olmaya özen gösterirler. Ahlaki değerlere saygı göstererek, müşterilerin bilgeliklerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlarlar.

Beykoz Falcıları ve Eğitim:

Beykoz falcıları, sürekli olarak kendi bilgilerini güncellemeye ve derinleştirmeye yönelik bir çaba içindedirler. Sembolizm, astroloji, ve diğer mistik alanlardaki gelişmeleri takip ederek, müşterilere daha zengin ve güncel bilgiler sunarlar.

Beykoz falcıları, semtin mistik enerjisini doğayla uyumlu bir şekilde birleştirerek müşterilere rehberlik eden özel kişilerdir. Doğanın sembollerini anlama, geleceği tahmin etme ve insanlarla derin bağlar kurma yetenekleriyle, Beykoz falcıları sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de önemli bir rol oynarlar. Ancak, bu özel yetenekleri sadece eğlence ve rehberlik amaçlı olarak değerlendirmek, falcıların sunduğu bilgeliği anlamanın ve değerlendirmenin en sağlıklı yolu olacaktır.

Beykoz Falcıları ve Spiritüel Yolculuk:

Beykoz falcıları, sadece geleceği tahmin etmekle kalmaz, aynı zamanda müşterileriyle spiritüel bir yolculuğa çıkma fırsatı sunarlar. Doğanın sembollerini anlamak ve bu sembollerle bütünleşmek, müşterilere manevi bir derinlik kazandırabilir. Beykoz falcıları, spiritüel gelişim ve içsel keşif konusunda rehberlik ederek müşterilerin daha bilinçli bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilirler.

Beykoz Falcıları ve Enerji Aktarımı:

Beykoz falcıları, semtin enerjisini ve doğal çevresinin gücünü hissederek, müşterilere pozitif enerji aktarımı yaparlar. Kendi enerjilerini dengeleyerek, müşterilerine içsel huzur ve dengenin yolunu gösterirler. Bu enerji aktarımı, müşterilerin ruhsal ve duygusal sağlığını destekleyebilir.

Beykoz Falcıları ve Ritüeller:

Beykoz falcıları, sembolik ritüeller ve geleneklerle çalışarak, müşterilerine özel ve anlamlı deneyimler sunabilirler. Bu ritüeller, semtin mistik atmosferine uygun olarak düzenlenir ve müşterilerin yaşamında olumlu değişikliklere vesile olabilir.

Beykoz Falcıları ve Toplumsal Bilinç:

Beykoz falcıları, semtinin sosyal ve kültürel dokusunu anlama ve bu bağlamda rehberlik etme konusunda önemli bir rol oynarlar. Toplumlarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine duyarlılık gösterirler, bu da onların toplumsal bilinç seviyelerini yükseltmelerine olanak tanır.

Beykoz Falcıları ve Öğretici Rolü:

Beykoz falcıları, sadece müşterilere bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda onlara kendi içsel potansiyellerini keşfetme ve geliştirme konusunda ilham verirler. Öğretici bir rol üstlenerek, semtlerindeki insanların kişisel ve spiritüel büyüme süreçlerine rehberlik ederler.

Beykoz Falcıları ve Sanat:

Beykoz falcıları, sadece bilgi transferiyle değil, aynı zamanda bir sanat formu olarak gördükleri falcılığı icra ederler. Doğanın sembollerini yorumlamada yaratıcı bir yaklaşım sergilerler ve bu, onların müşterilere sundukları fal yorumlarını daha zengin ve derinleştirir.

Beykoz Falcıları ve Toplumsal Katılım:

Beykoz falcıları, toplumsal etkinliklere katılır ve semtlerindeki etkinliklere aktif bir şekilde dahil olurlar. Bu, semtlerinin sosyal dokusunu güçlendirmelerine ve toplumlarına değerli katkılarda bulunmalarına olanak tanır.

Beykoz Falcıları ve Güncel Trendler:

Beykoz falcıları, mistik ve spiritüel konulardaki güncel gelişmeleri takip ederler. Yeni sembollerin ortaya çıkması, astrolojik değişimler ve diğer önemli trendler, falcıların bilgilerini güncel tutmalarına ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmalarına yardımcı olur.

Beykoz falcıları, sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal, spiritüel ve sanatsal düzeyde de önemli bir rol oynarlar. Semtlerinin enerjisini ve sembolizmini anlamak, doğayla uyumlu bir şekilde çalışmak, müşterilere rehberlik etmek ve toplumsal katılım göstermek, Beykoz falcılarının semtlerine değerli birer figür olarak kabul edilmelerini sağlar. Ancak, bu özel yetenekleri sadece eğlence ve rehberlik amaçlı olarak değerlendirmek, Beykoz falcılarının sunduğu bilgeliği anlamanın ve değerlendirmenin en sağlıklı yolu olacaktır.

Beykoz En İyi Falcı: Semtin Gizemli Rehberi

Beykoz'un gizemli sokaklarında dolaşırken, semtin en iyisi olarak kabul edilen falcıyla tanışmak kaçınılmazdır. Beykoz en iyi falcısı, sadece geleceği görmekle kalmaz, aynı zamanda semtin tarihini, doğasını ve enerjisini anlama konusunda özel bir yetenekle donatılmıştır. Kendisi, Beykoz'un mistik atmosferini yorumlama konusunda birinci sınıf bir uzmandır.

Beykoz Tarot Falı: Sembollerin Dansı

Beykoz tarot falı, semtin gizemli atmosferini ve doğal çevresini kullanarak tarot kartlarının sembolik dansını yorumlar. Her kartın kendine özgü bir hikayesi ve enerjisi vardır, ve Beykoz tarot falı bu sembollerle müşterilere rehberlik eder. Bu özel tarot deneyimi, semtin tarihini ve sembollerini içsel bir yolculuğa dönüştürür.

Beykoz Falcı Yorumları: İz Bırakan Deneyimler

Beykoz falcı yorumları, semtinin gizemli rehberlerinden aldıkları deneyimleri paylaşan insanların sesidir. Bu yorumlar, falcının doğruluğu, anlayışı ve enerjisinin müşteriler üzerinde bıraktığı etkiyi anlatır. Beykoz'un en öne çıkan falcıları, yorumlardaki memnuniyetle tanınırlar.

Beykoz Fal Bakan Yerler: Doğanın Kalbinde Semboller

Beykoz fal bakan yerler, semtin doğal güzellikleri içinde gizlenmiş sembollerle doludur. Bu özel mekanlar, falcıların doğayla bütünleşerek müşterilere rehberlik ettiği yerlerdir. Beykoz'un sembolizmini en iyi anlayan ve yorumlayan falcılar, bu özel mekanlarda bulunurlar.

Beykoz Falcılar: Sembollerle Dans Eden Uzmanlar

Beykoz falcılar, semtin mistik atmosferini içselleştirmiş, doğanın sembollerini anlama konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Astroloji, tarot, kahve falı gibi farklı yöntemleri kullanarak müşterilere rehberlik ederler. Sembollerle dans eden bu uzmanlar, Beykoz'un enerjisini en iyi yorumlayan isimlerdir.

Beykoz Fal Cafe: Ruhu Besleyen Mekan

Beykoz fal cafe, semtin kalbinde bulunan bir ruh mekanıdır. Bu özel mekan, sadece kahve içmekle kalmaz, aynı zamanda falcılarla buluşma ve sembolik yolculuklara çıkma fırsatı sunar. Beykoz fal cafe, semtin mistik atmosferini içinde barındıran ve ziyaretçilere sembolizmin zengin dünyasını keşfetme şansı veren bir noktadır.

Beykoz Falcıları: Semtin Doğal Rehberleri

Beykoz falcıları, semtin doğasını ve enerjisini anlama konusunda özel bir yeteneğe sahip olan doğal rehberlerdir. Sadece geleceği tahmin etmekle kalmaz, aynı zamanda müşterilere semtin gizemli atmosferini keşfetme fırsatı sunarlar. Beykoz'un doğal rehberleri, semtin enerjisini en iyi yorumlayan falcılardır.

Beykoz Kahve Falı: Doğanın Sırları Bir Fincanda

Beykoz kahve falı, semtin gizemli atmosferini bir fincan kahvenin içinde bulan müşterilere sembolik bir yolculuk sunar. Kahve telvesinde gizlenmiş semboller, Beykoz'un mistik enerjisini müşterilere aktarır. Beykoz kahve falı, doğanın sırlarını bir fincan içinde çözen özel bir deneyim sunar.

Beykoz Falcı Öneri: Gizemin Anahtarı

Beykoz falcı öneri, semtin gizemli atmosferini ve doğasını en iyi anlayan falcıların önerildiği bir rehberdir. Doğru ve güvenilir bir falcı seçimi yapmak isteyenler için gizemin anahtarı olan bu öneriler, semtin en iyi falcılarına ulaşma konusunda yardımcı olur.

Beykoz Falcı Tavsiye: Doğanın Dilini Anlamak İçin

Beykoz falcı tavsiye, semtinin doğasını ve sembollerini en iyi yorumlayan falcıların önerildiği bir kaynaktır. Doğanın dilini anlamak ve semtin mistik enerjisini keşfetmek isteyenler için en doğru adres olan bu tavsiyeler, Beykoz'un gizemli atmosferini daha derinlemesine anlamak için bir rehberdir.

Beykoz Online Falcı Beykoz Falcıları Whatsapp aşkfalı

Beykoz fal kafe fal baktırmayı seven ve o an fal baktırmak isteyen herkesin aklındaki soru işaretlerini yok etmeye yardımcı olmaktadır. İstanbul Beykoz online fal hizmetlerinin olması kimsenin evinden çıkmadan uzman falcılara fotoğraf göndererek fal baktırmasına yardımcı olmaktadır.
İstanbul Beykoz telden fal bakanlar alanında uzman isimlerden meydana gelirken aşk, sağlık, para gibi tüm konularda her şeyi detaylı analiz eder ve net bilgiler verir.


Beykoz telden fal bakanlar aklınızda olan her soruya anında yanıt vermektedir. İstanbul fal baktırmak için vakti olmayanlar dilediği zaman hem sesli hem de görüntülü arama yaparak fallarına baktırabilir. Tüm gerçekleri anında öğrenebilir, sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Beykoz, şehrin en güzel ve sakin ilçelerinden biridir. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve zengin kültürü ile ziyaretçileri kendine çekmektedir. İstanbul'un kalabalığından uzakta kalmak isteyenlerin tercih ettiği Beykoz, huzurlu bir tatil için ideal bir seçenektir.

Beykoz, İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biridir. İstanbul Boğazı'nın doğu yakasında yer alan Beykoz, ormanlık alanları, kıyı şeridi, plajları ve piknik alanları ile ünlüdür. Beykoz'da yer alan Riva Plajı, İstanbul'un en popüler plajlarından biridir ve yaz aylarında turistlerin akınına uğrar.

Beykoz'un tarihi dokusu oldukça zengindir. İlçede yer alan Anadolu Hisarı, Beykoz Kalesi ve Kanlıca Sosyal Tesisleri gibi tarihi yapılar, ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, Beykoz'da yer alan Beylerbeyi Sarayı, İstanbul Boğazı'nın en önemli tarihi yapılarından biridir.

Beykoz, İstanbul'un en lüks semtlerinden biridir. İlçede yer alan çeşitli oteller, restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezleri, ziyaretçilere konforlu bir tatil deneyimi sunmaktadır. Beykoz'un boğaz manzaralı kafeleri, akşam yemeği için ideal bir seçenektir ve İstanbul'un eşsiz manzarasını seyretmek isteyenler için ideal bir yerdir.

Sonuç olarak, Beykoz, İstanbul'un en güzel ve sakin ilçelerinden biridir. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve zengin kültürü ile ziyaretçileri kendine çekmektedir. İstanbul'da kalabalıktan uzakta bir tatil yapmak isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerden biridir.

Fal Paketleri

FAL BAKTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN OKUYUNUZ.

FALCILARIN HER NE KADAR 6. HİSLERİ KUVVETLİ OLSADA
FALA İNANMA FALSIZ KALMA DEMİŞLER
FALCILAR SİZE ŞEKİLLERİ YORUMLARLAR VE 6. HİSLERİYLE HAREKET EDERLER...

KAHVE BAHANE SOHBET ŞAHANE DERLERYA
HADİ ŞİMDİ NEYSE HALİNİZ ÇIKSIN FALİNİZ :)
FALLARDA ABARTMAMAK KAYDI İLE SÜRE SINIRLAMASI YOKTUR.
FALLAR WHATSAPPDAN ONLİNE CANLI GÖRÜNTÜLÜDÜR
SİZ SESLİ YADA SES KAYDI İSTERSENİZ O ŞEKİLDE BAKIM YAPILIR.